Kennisbank

ZetmeelZetmeel is een goede bron van energie. Zetmeel wordt in de dunne darm afgebroken tot glucose. Als het rantsoen teveel zetmeel bevat kan niet alles verteerd worden in de dunne darm en stroomt door naar de dikke darm waarbij melkzuur kan ontstaan. Voer daarom kleine porties van zetmeelrijke voeding.


terug naar de begrippenlijst