Kennisbank

SeleniumWerking
Selenium is een antioxidant en speelt samen met vitamine E een rol bij de spierstofwisseling en bescherming van lichaamscellen. Speelt een rol bij groeihormonen. Selenium en vitamine E functioneren het beste in combinatie als de juiste hoeveelheden gevoerd worden.

Behoefte
Basisbehoefte per dag: ca. 0,002 mg per kg lichaamsgewicht. Lees meer: Dagbehoefte

Tekort en overschot
Een tekort aan selenium kan verminderde weerstand, verminderde groei, stijfheid of lusteloosheid tot gevolg hebben. Seleniumtekorten in het gras/hooi komen nogal eens voor op zandgronden. Op kleigronden is dit minder van toepassing. Een overschot aan selenium is zeer giftig. Een acuut selenium overschot kan leiden tot zweten, trillen, koliek, diarree en verhoogde hartslag en ademhaling. Een chronische seleniumoverschot kan leiden tot haarverlies, met name in de manen en staart en loslaten van de hoef. Toxische waarden zijn gemeten bij 2 mg/kg droge stof.


terug naar de begrippenlijst