Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Vezelrijke diëten verminderen abnormaal oraal gedrag


29-09-2023

Het is bekend dat paarden abnormaal oraal gedrag vertonen, zoals likken, schijnkauwen en het consumeren van stalbodembedekking, wat op een slecht welzijn kan duiden. Er wordt aangenomen dat dit gedrag voortkomt uit chronische stress of onaangename levensomstandigheden.


Een recente studie heeft aangetoond dat het veranderen van het dieet van paarden die abnormaal gedrag vertonen door meer ruwvoer en vezels te verstrekken, de frequentie van dit gedrag aanzienlijk kan verminderen en hun algehele gezondheid kan verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd op paarden die in een specifieke faciliteit waren gehuisvest. Twaalf van deze paarden werden geselecteerd om deel uit te maken van het onderzoek, dat was opgezet om het effect van dieetaanpassingen op abnormaal oraal gedrag te beoordelen. Alle paarden in het onderzoek vertoonden gedrag dat beschreven werd als oraal stereotiep gedrag of omgeleid gedrag. Oraal stereotiep gedrag omvatte schijnkauwen of herhaaldelijk likken van voorwerpen. Omgeleid gedrag was het resultaat van onvoldoende passende stimuli, wat leidde tot gedrag zoals coprofagie of houtkauwen die indicatief zijn voor verveling of een onevenwichtige voeding.

Twee groepen

De paarden werden in twee groepen verdeeld: een controlegroep die lage frequenties van dit gedrag vertoonde en een behandelgroep die meerdere abnormale orale gedragingen vertoonde met een hogere frequentie dan paarden in de controlegroep. De paarden in de controlegroep kregen een standaard hooggeconcentreerd en vezelarm dieet, terwijl de paarden in de behandelingsgroep een vezelrijk ruwvoeder kregen.

Het effect van de dieetverandering op het gedrag werd geëvalueerd door de tijd te meten die paarden besteedden aan het vertonen van abnormaal oraal gedrag, evenals de niveaus van cortisol, ghreline en leptine. Ghreline reguleert de voedselinname en speelt een rol bij het stimuleren van honger, terwijl leptine wordt geproduceerd door wit vetweefsel om het gevoel van verzadiging te creëren.

Na 30 dagen toonde het onderzoek aan dat de tijd besteed aan abnormaal oraal gedrag significant afnam in de behandelgroep. Concreet daalden de orale stereotypen met 70% en het omgeleide gedrag met 86%. Bovendien was het abnormale orale gedrag significant lager bij paarden die een dieet met veel ruwvoer kregen vergeleken met de controlegroep aan het einde van de onderzoeksperiode. De groep met veel voer besteedde ook minder tijd aan oraal stereotiep gedrag en de consumptie van beddengoed.

Plasmacortisol- en ghrelinespiegels

Uit het onderzoek bleek ook dat de plasmacortisol- en ghrelinespiegels in de behandelingsgroep met respectievelijk 30% en 20% daalden gedurende de 30 dagen durende proef. Deze hormonen waren aan het einde van het onderzoek ook aanzienlijk lager dan die van de controlegroep. Omgekeerd stegen de leptinewaarden met 16% in de behandelingsgroep gedurende het 30 dagen durende onderzoek en waren ze 18% hoger in de groep met veel ruwvoer dan de groep met hoog concentratievermogen aan het einde van het onderzoek.

Conclusie van het onderzoek

Het onderzoeksteam concludeerde dat de veranderingen in de ghreline- en leptineniveaus de hypothese ondersteunden dat oraal stereotiep gedrag en gericht gedrag lijken voort te komen uit een falende voedingsmotivatie en een gebrek aan verzadiging. Een goed samengesteld vitamine- en mineralensupplement kan ervoor zorgen dat aan de voedingsbehoeften van het paard wordt voldaan.

Deze studie toont aan dat een vezelrijk dieet het paardenwelzijn aanzienlijk kan verbeteren en abnormaal oraal gedrag kan verminderen.

Team VoerVergelijk

Lucia Leijs (Paardgedragsdeskundige, Paard en Welzijn)

 

Bron:

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1558787822001538

- https://ker.com/equinews/fiber-rich-diets-improve-abnormal-oral-behaviors-and-welfare-in-horses/

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina