Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Publicatie wetenschappelijk onderzoek ir. O. Dansen en ir. M. Jacobs


06-04-2015


Voor het behalen van het Master diploma in dierwetenschappen met specialisatie diervoeding, hebben Marike Jacobs en Olga Dansen, verbonden aan VoerVergelijk.nl, twee onderzoeken met pony’s uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht. Van het eerste onderzoek heeft Olga de resultaten in een artikel verwerkt en dit artikel is onlangs geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Animal Science’. De opname in dit wetenschappelijk tijdschrift geeft de bevestiging dat het onderzoek van voldoende wetenschappelijke waarde is.

Lees de samenvatting van het artikel: "Daily methane production pattern of Welsh ponies fed a roughage diet with or without a cereal mixture". Het volledige artikel komt hopelijk binnenkort ook voor iedereen ter beschikking.

Hoe doe je wetenschappelijk onderzoek met dieren?

Voordat je onderzoek kunt doen met dieren, dien je literatuuronderzoek te doen om na te gaan wat er al bekend is en om jouw proefvoorstel te kunnen onderbouwen. Daarnaast is het van groot belang een juiste afweging te maken van hoeveel dieren je wil gebruiken, welke behandelingen (bijvoorbeeld rantsoenen) je wil testen, hoe vaak je de test wil herhalen en hoe lang het totale onderzoek mag duren. Dit alles is van belang om je onderzoek voldoende ‘body’ te kunnen geven. Met behulp van statistiek moet je testen of de verschillen die je vindt wel ‘echt’ zijn en niet berusten op toeval. Bij een te kleine proefopzet is het lastig om je resultaten statistisch te onderbouwen en kan je moeilijk een conclusie trekken.

Wanneer je een degelijke proefopzet klaar hebt, dien je dit voorstel in bij de Dierexperimentencommissie (DEC). De DEC is een commissie bestaande uit deskundigen die adviseert over uit te voeren van dierexperimenten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dierproeven zijn ongewenst tenzij het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang op weegt tegen het ongerief voor het dier. De commissie voorkomt onnodige dierproeven, bevordert het welzijn van proefdieren en suggereert alternatieven. Zonder goedkeuring van de DEC mag je geen dierproef uitvoeren.
 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina