Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Onderzoek naar uitdroging


24-06-2013


Iedereen weet dat paarden altijd de beschikking dienen te hebben over vers drinkwater. Echter, in sommige situaties, hebben paarden wel beschikking over voeding, maar niet over water. In deze situatie blijken paarden sneller uit te drogen. Dit komt naar voren in een onderzoek uitgevoerd door Moira Norris, DVM, van de Cornell University College of Veterinary Medicine naar de verandering van de vochtbalans als gevolg van watertekort, met en zonder beschikbare voeding.

Materiaal & methode
Het team heeft 6 Shetlandpony’s gebruikt, gedurende 24 uur in een stal, waar de urine werd verzameld. De volgende behandeling werden uitgevoerd:
- Geen water, maar met eten
- Geen water en geen eten
- Met water, maar geen eten
- Controle (zowel water en voedsel onbeperkt beschikbaar)

Het water werd beschikbaar gesteld door middel van een emmer water en het voedsel bestond uit onbeperkt hooi. De hoeveelheid gedronken water werd gemeten en ieder uur werd een bloedmonster genomen, gedurende 22 uur en tevens wanneer de pony moest plassen. In uur 23 en 24 werd uitsluitend een bloedmonster genomen als de pony moest plassen.

Resultaten
De bloed - en urine monsters werden geanalyseerd om vocht- en elektrolytenbalans te bepalen. Bij de analyse van hun studieresultaten vond het onderzoeksteam dat de pony's meer water (13,1 kg) dronken als zij voedsel kregen, in vergelijking met toen geen voedsel beschikbaar was (3,5 kg). De paarden die wel voedsel, maar geen water aangeboden kregen, waren meer uitgedroogd dan de groep die geen water en geen eten kregen. De ponies bleken meer te eten als water beschikbaar is en meer te drinken als voedsel beschikbaar is.

Conclusie
In eenvoudige termen, concludeerde het team dat het verstrekken van voedsel zonder water daadwerkelijk de uitdroging kan verergeren.

Aanbeveling
De beste manier om uitdroging tegen te gaan is door er altijd voor te zorgen dat paarden toegang hebben tot schoon drinkwater.

De studie, "Effect of Food Availability on the Physiological Responses to Water Deprivation in Ponies" verscheen in de Journal of Equine Veterinary Science in april.

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina