Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Nederlandse richtlijnen voor behoefte aan mineralen en sporenelementen


09-10-2012


Op 26 september 2012 hield het PDV (Productschap Diervoeder) een themabijeenkomst over de Mineralen- en sporenelementenvoorziening van paarden. Hier werd de totstandkoming van de Nederlandse voedernormen gepresenteerd door het CVB en ook werd de voorzieining van nutriënten bij paarden en voeding in het algemeen besproken. De bijeenkomst werd door ruim 75 deelnemers bijgewoond en VoerVergelijk was hier ook bij aanwezig.  

Hieronder vindt u een korte samenvatting van enkele sprekers en de presentaties.

Dr. Marc van den Top (VoerRaad): Afleiding voedernormen voor mineralen en sporenelementen voor paarden en pony’s
De nieuwe voernormen zijn afgeleid van het DLG 1994 (Duitse voedernorm) en NRC 1989 en 2007 (Amerikaanse voedernorm) en Puls 1988. Er is zeer kritisch naar de bestaande systemen gekeken en per nutrient besloten welke norm het beste voldoet. Hieruit zijn de nieuwe CVB richtlijnen, 2012 voorgekomen. Deze richtlijnen worden volledig verwerkt in de kennisbank van VoerVergelijk.

Dr. Machiel Blok (Productschap Diervoeder; CVB): Mineralen en sporenelementen in voedermiddelen voor paarden, m.n. in ruwvoeders
Het droge stof gehalte in het kuilgras blijkt een zeer onzekere factor voor de bepaling van de voedingsstoffen die een paard krijgt door middel van het ruwvoer. Het droge stof gehalte heeft een grote invloed op de voederwaarde, daarom zou het goed zijn als paardenhouders het droge stof percentage van het ruwvoer gemakkelijk zouden kunnen bepalen.

Dr. Ir. David van Doorn en Dr. Henk Everts (Afd. Voeding, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht): Mineralen- en sporenelementenvoorziening via het rantsoen
In deze presentatie werd ingegaan op eventuele tekorten bij een rantsoen met uitsluitend ruwvoer en de toegevoegde waarde van een aanvulling met 2 kg brok. Beide voorbeelden bleken diverse tekorten te geven, op basis van de minimale behoefte.

Dr. Anneke Hallebeek (Voeradvies Paard): Magnesiumvoorziening van paarden in de praktijk: wat zijn de feiten
De richtlijn van Puls 1988 voor magnesium blijkt onjuist. De richtlijn geeft aan 0,39% van het lichaamsgewicht. Dit blijkt 0,039% te moeten zijn. Magnesiumtekort bij paarden in de praktijk blijkt zeer zelden voor te komen. Het is vaker een combinatie van verschillende voedingsstoffen. Het magnesiumgehalte uit het ruwvoer is vaak onbekend, omdat er zeer weinig ruwvoeranalyses worden uitgevoerd.

Dr. Henk Everts en Dr. Ir. David van Doorn: Voeren naar conditie, toegespitst op mineralen / sporenelementen en vitaminen
In een vermageringsdieet moet ook rekening gehouden worden met een eiwitbron en supplement. Een rantsoen met ca. 70% van de energiebehoefte op basis van grof ruwvoer geeft vaak een tekort aan eiwitten en diverse vitaminen/mineralen.

Thomas Schonewille presenteerde de voortgang van een lopend onderzoek in samenwerking met Femke Schaafstra. Dit is een verteringsonderzoek bij paarden om het energie waarderingssysteem voor paarden (EWpa) te updaten.

Tijdens deze middag werd ook de demo versie van een rantsoencalculator voor paarden gedemonstreerd. Als u in deze calculator geïnteresseerd bent en geïnformeerd wilt worden zodra deze beschikbaar is, dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier van het PDV .
 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina