Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Rhinobesmetting


25-02-2012


In het Gelderse Berg en Dal is op 22-02-2012 een uitbraak van Rhinopneunomie ('Rhino') geconstateerd. Drie paarden zijn geëuthanaseerd als gevolg van dit luchtwegvirus. Een dag later werd op een contactbedrijf in Heumen Rhino aangetoond bij één paard. Dit paard had geen neurologische klachten. Beide bedrijven worden op advies van de GD intensief gevolgd door de eigen dierenarts. Zo worden alle paarden dagelijks getemperatuurd.

Rhinopneumonie
Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door Equine Herpes Virussen (EHV). Er zijn verschillende typen van Rhino, veroorzaakt door de typen EHV1 en EHV4. Deze virussen kunnen drie soorten klinische verschijnselen veroorzaken:

  *   Griepachtige verschijnselen;
  *   Abortus;
  *   Neurologische verschijnselen, zoals verlamming.

EHV4 beperkt zich voornamelijk tot luchtwegproblemen. EHV1 veroorzaakt daarnaast ook abortus en –incidenteel– neurologische verschijnselen. Uit onderzoek van de GD blijkt dat EHV1 in Nederland zelfs de belangrijkste oorzaak van abortusinfecties bij paarden. De KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) adviseert uit voorzorg wedstrijden in de omgeving van de besmetting af te gelasten en paarden in dit gebied niet onnodig te vervoeren.

De belangrijkste wijze van overdracht is via direct contact tussen paarden (neus-neuscontact). Daarnaast kan het virus uiteraard ook via besmette handen, besmette hoofdstellen en andere voorwerpen overgedragen worden, tussen goede bedrijfshygiëne is ook van groot belang.
 
De Sectorraad Paarden heeft in november 2011 de Agenda Infectieuze Ziekten paard uitgebracht. Hierin is een paragraaf opgenomen over rhinopneumonie in opgenomen. Deze is te vinden op de website van het Sectorraad. Tevens kun je hier meer informatie vinden over over bestrijding en preventie van rhinopneumonie.

Ook op de website www.gddeventer.com kun je het laatste nieuws vinden rondom het Rhinovirus.

Bron: GD Deventer en Sectorraad Paarden

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina