Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Weet wat je paard eet


14-01-2012


Vaak maken we ons grote zorgen over de soort en hoeveelheid van het krachtvoer dat ons paard krijgt en wordt regelmatig gewisseld van merk of soort. We vergeten echter vaak dat het ruwvoer het grootste gedeelte van het rantsoen vormt en ook het belangrijkste onderdeel van het rantsoen is. Van het ruwvoer is de kwaliteit en voedingswaarde vaak onbekend. We proberen deze in te schatten door middel van onze eigen zintuigen. Bijvoorbeeld door ruiken, voelen en kijken. Om een duidelijk beeld te krijgen van de kwaliteit en voedingswaarde zou een ruwvoeranalyse uitgevoerd moeten worden. Wat is hiervan het voordeel? En wegen de kosten op tegen de baten?

Niemand wil dat zijn paard iets tekort komt! Daarom geven we vaak diverse voedermiddelen, waarvan wij denken dat ons paard dit nodig heeft of dat deze goed voor hem zouden zijn. Weten we eigenlijk wel precies wat hij nodig heeft? En of hij daadwerkelijk niets tekort komt? Hier kunnen we alleen achter komen door het ruwvoer te laten analyseren en vervolgens een rantsoenberekening te maken. Bewustwording van wat je paard eet, kan helpen om te bepalen of aan de dagelijkse behoefte wordt voldaan. En zoniet, wat er aan het rantsoen moet worden toegevoegd. Het voordeel hiervan is dat je kunt bepalen of er overschotten of tekorten in het rantsoen zijn en of er wellicht kosten bespaard kunnen worden.

Voordelen van ruwvoer analyseren:

  • Precies weten wat je paard eet
  • Vaststellen dat je paard niets tekort komt
  • Mogelijke tekorten aanvullen met specifieke voedingsstoffen
  • Onnodige aanvullingen in het rantsoen ontdekken, wat kosten kan besparen
  • Kennis over het suikergehalte kan belangrijk zijn voor paarden met hoefbevangenheid/insulineresistentie


Nadelen van ruwvoer analyseren:

  • Eenmalige investering
  • Van iedere partij ruwvoer dient een nieuwe analyse gemaakt te worden om een representatief beeld te krijgen


Een analyse is echter niet altijd nodig, soms geeft een inschatting van de kwaliteit al een goede indicatie. Er zijn diverse richtlijnen beschikbaar om een idee te krijgen van de kwaliteit van het ruwvoer. Voor paarden die minder eisen aan het rantsoen stellen, zoals bijvoorbeeld volwassen paarden die licht werk moeten verrichten is het niet altijd nodig om alles exact door te rekenen. Echter bij paarden met aandoeningen, zoals bijv. hoefbevangenheid of insulineresistentie, of paarden waarvan intensieve prestaties gevraagd wordt en voor jonge paarden kan een analyse zeer waardevolle informatie geven.

Een ruwvoeranalyse voor paarden kan uitgevoerd worden bij BLGG AgroXpertus. Ga voor meer informatie naar wateetmijnpaard.nl

Lees meer:
Ruwvoer analyseren
Hoe neem ik een ruwvoermonster?

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina