Nicole Slijkerman

Nicole Slijkerman


Nicole is afgestudeerd aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden voor de opleiding Paard en Management en Master of Science in Managemeen. Van kleins af aan is zij zeer actief in de dressuursport. Na haar opleiding is zij vier jaar werkzaam geweest bij voerproducent Hartog als voedingsdeskundige. Sinds 2009 is zij eigenaresse van VoerVergelijk.nl

Elke 8 weken een wormenspuit is passéHet is allang bekend dat wormen bij paarden resistent worden tegen de  in de handel verkrijgbare ontwormmidddelen, maar de reactie hierop van de paardenwereld lijkt heel erg traag. Parasitologen hebben ten zeerste aanbevolen om van de traditionele behandeling af te stappen. Dus niet meer standaard alle paarden elke 6 – 8 weken een wormenspuit geven. 
 
Het huidige advies is een regelmatige analyse van de mestmonsters, waarbij de aanwezigheid van parasieteieren wordt gemeten. Naar aanleiding hiervan kan eventuele behandeling gestart worden.

Diverse onderzoeken met vragenlijsten hebben uitgewezen dat ondanks deze aanbevelingen, nog steeds heel veel paardeneigenaren in vele landen vertrouwen op frequente, regelmatige ontworming. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de wormsoorten en een hierop aangepast wormmiddel.

Hoe zou het toch kunnen dat de traditionele behandeling in stand blijft? Ten eerste is een standaard aanpak gemakkelijker te volgen, dan een ingewikkelder behandeling met het testen van mestmonsters. Ten tweede zijn wormmiddelen nog relatief gemakkelijk verkrijgbaar, waardoor het niet nodig is om gebruik te maken van de diensten van een dierenarts en hiermee kosten bespaard kunnen worden. Verder zijn diverse scenario’s denkbaar. Wellicht hebben parasitologen geen doeltreffend communicatiekanaal om hun boodschap over te brengen? Of misschien is het resistentieniveau van wormen nog niet zo hoog, dat het een bedreiging vormt voor de gezondheid van paarden? 

Waarschijnlijk zullen de hoofdoorzakenvan het instand blijven van de traditionele methode het gemak en geldbesparing zijn. Alle bovengenoemde factoren maken het erg moeilijk om de oude gewoonte van ontwormen te veranderen.

Sinds 2008 is in de diverse Europese landen een recept nodig voor de verkrijgbaarheid van wormmiddelen. Van dierenartsen wordt verwacht dat zij een parasietonderzoek uitvoeren en een passend wormmiddel voorschrijven. Het gebruik van wormmiddelen lijkt echter nog niet verminderd (Berenschot, 2011). 

Toch lijkt de bewustwording van wormresistentie bij dierenartsen en paardeneigenaren steeds groter te worden, waardoor mestmonsters vaker worden getest op de aanwezigheid van wormeieren.

In het verspreiden van kennis naar paardeneigenaren is de invloed van internet groot. Nieuws, blogs, webinars en veelgestelde vragen helpen om de paardeneigenaar meer bewust te maken van gezondheidsproblemen bij paarden. Langzamerhand zal wereldwijd steeds meer gerealiseerd worden dat elke 8 weken een wormenspuit geven niet effectief is.

Raadpleeg voor het uitvoeren van een mestmonster uw dierenarts.

Lees meer:
Ontwormen
Nieuws: Strengere regels nodig voor ontwormen

 
meer columns | Naar de home pagina
Reacties (0)Naam
E-mail
Update Houdt mij op de hoogte

Reactie