Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Paardenbesluit Dierenbescherming


18-02-2011

Consequenties op het gebied van voeding.......


De welzijnsplannen van de Sectorraad Paarden (SRP) dienen uiterlijk 1 mei 2011 aan de regering voorgesteld te worden. Staatsecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie had de Sectorraad eerst tot 1 september 2011 de tijd gegeven om met plannen te komen om het welzijn van paarden in Nederland te verbeteren, maar dit is door middel van een motie vervroegd naar 1 mei 2011.

De Dierenbescherming begon in maart 2009 met een paardencampagne, omdat uit onderzoek bleek dat het slecht gesteld zou zijn met het paardenwelzijn in Nederland. Eind 2010 heeft de Dierenbescherming een wetsvoorstel geschreven over het paardenwelzijn. Dit Paardenbesluit is overhandigd aan Staatssecretaris Bleker, maar de sectorraad heeft nog tot 1 mei 2011 de kans op zelf met maatregelen te komen.

In het paardenbesluit zijn diverse artikelen opgenomen die samenhangen met de voeding van paarden.

  • Artikel 4.2: Paarden beschikken permanent over voldoende vers water
  • Artikel 4.3: Paarden beschikken minimaal drie maal daags over voldoende ruwvoer, behalve indien er sprake is van weidegang. Toelichting: Het spijsverteringskanaal van paarden moet voor een groot deel gevuld zijn. Dat wordt over het algemeen niet bereikt als een paard af en toe een beetje ruwvoer krijgt. Daarom is het van belang dat een paard minimaal drie keer per dag voldoende ruwvoer kan
    opnemen.
  • Artikel 4.9: Paarden komen niet in aanraking met voedsel dat gevaar oplevert. Toelichting: Jacobskruiskruid en andere planten en struiken kunnen giftig zijn voor paarden. Het is de taak van de houder om er voor te zorgen dat paarden deze niet kunnen eten, noch in verse vorm, noch in gedroogde vorm.
  • Artikel 4.13: Paarden moeten regelmatig en minstens eenmaal per jaar door een erkend gebitsverzorger worden gecontroleerd en zo nodig behandeld. Toelichting: Een erkenningsregeling als voor hoefsmeden (zie art 4.12) dient ook te worden opgezet voor de gebitsverzorgers. Tot die tijd (uiterlijk 2012) kan lidmaatschap van de beroepsvereniging volstaan. De controle door een gebitsverzorger moet tenminste eenmaal per jaar plaatsvinden, omdat anders de kans op welzijnsaantasting te groot wordt.

 

Deze voedingsgerelateerde artikelen die de Dierenbescherming heeft opgesteld worden ook genoemd in de basistips voor goed voeren van VoerVergelijk.


 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina