Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Bewuste keuze in ruwvoer onmogelijk


01-02-2011

Volgens onderzoek Paarden Kennis Centrum....


In de zomer en het najaar van 2010 heeft het Paarden Kennis Centrum een onderzoek verricht naar verschillende soorten ruwvoer, waaruit blijkt dat de paardeneigenaar geen bewuste keuze in ruwvoer kan maken. Naast het standaard ruwvoer zoals hooi en voordroog (kuil), zijn diverse voorgefabriceerde ruwvoeders onder de loep genomen.

Er is gekeken naar het aantal kauwbewegingen, de tijdsduur die het paard over het eten doet en de inkoop- en opslagkosten. Hieruit blijkt dat het standaard ruwvoer het beste voldoet qua kauwbewegingen en tijdsduur, maar een afgepast rantsoen van deze ruwvoeders biedt veel te weinig eettijd. Deze ruwvoerproducten zijn wel minstens drie keer goedkoper dan voorgefabriceerd ruwvoer.

Vervuilingen en gezondheidsrisico’s
Tevens is gekeken naar risico’s door het doen van onderzoek naar verschillende soorten vervuilingen die in ruwvoer kunnen zitten. Hierbij is ook gekeken hoe groot de risico’s hiervan zijn en of deze risico’s opwegen tegen de hoge kosten van voorgefabriceerd ruwvoer.

De vervuilingen die zijn onderzocht, zijn: kruiskruidvergiftiging, botulisme en mycotoxinevergiftiging (schimmelsporen). Hieruit blijkt dat standaard ruwvoeders risico’s met zich meebrengen. Echter, hoe vaak deze vervuilingen voorkomen is moeilijk te achterhalen daar geen meldings- of onderzoeksplicht bestaat. De GD Deventer spreekt in het geval van botulisme over tientallen meldingen per jaar.

Uit een uitgebreide enquête valt op dat eigenaren maar matig gevaar zien in het standaard ruwvoer en kennis van de mogelijke risico’s gering is. Deze resultaten gecombineerd met het, zover bekend, beperkte voorkomen van gezondheidsrisico’s maakt het voor de paardeneigenaar lastig een goede afweging te maken tussen de diverse ruwvoersoorten en vallen vooral kosten op.

Voorgefabriceerde ruwvoerders kunnen worden aanbevolen als aanvullend product, voor bijvoorbeeld aangepaste energiewaarden, droge-stof-behoefte, vezels, vitaminen en mineralen. Bekijk alle voorgefabriceerde ruwvoeders

Lees de samenvatting van het onderzoek risico's en kwaliteit van ruwvoer 

Lees meer:
Nieuws 15-06-2010: Botulisme treft ook paarden en runderen
Nieuws 09-04-2010: Gevolgen klein kruiskruid in luzerne

 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina