Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Weidegang verhoogt welzijn


21-07-2020


Weidegang verhoogt welzijn

Recentelijk is er een onderzoek gedaan naar de welvaart en het gedrag van paarden na een tijdelijke periode 24/7 op de weide als afwisseling voor individuele boxenstalling. Veel paarden worden nog altijd meerdere maanden per jaar in individuele boxen gehuisvest.  Een huisvestingssysteem die vaak het dierenwelzijn in gevaar brengt. Een gangbare praktijk is het aanbieden van een tijdelijke periode 24/7 op het weiland met soortgenoten. Dit  om de impact van langdurige onthouding van basisbehoeften  veroorzaakt door individuele boxenstalling  te verminderen. Het doel van de studie was om de invloed van deze praktijk te beoordelen aan de hand van vier gedragsindicatoren die een mindere welvaart weerspiegelen:
- stereotypen, -agressief gedrag tegenover mensen, - een "teruggetrokken houding" - de 'waakzame houding' die wijst op hypervigilantie(overdreven alert en gevoelig zijn).

Verandering gedrag tijdens weideperiode

Een totaal van 60 paarden, die in individuele boxenstalling gehouden worden, werd gebruikt voor het onderzoek. 31 van deze paarden verbleven een tijdelijke periode van 1.5maand 24/7 op het weiland en de andere groep van 29 paarden had geen tijdelijke periode van complete weidegang. Bij de paarden op de weide werden geen stereotypen of agressief gedrag ten opzichte van mensen waargenomen. Ook de 'waakzame houding' nam af.  Daarnaast werd er een toename waargenomen in de expressie van natuurlijk gedrag zoals voortbewegen, verkenning en sociaal gedrag. Wel was er de eerste 5 dagen een toename van de  “teruggetrokken houding”  te zien, voordat een afname werd waargenomen na 20 dagen weidegang. Deze resultaten suggereren dat weidegang het welzijn van paarden positief kan beïnvloeden, maar dat een aantal dagen nodig zijn voor de paarden om te wennen.

Gedrag na terugkeer in individuele boxenstalling

Het meest opvallende resultaat kwam nadat de paarden terugkwamen in individuele boxenstalling. Een sterke toename van stereotypen gedrag, zo ook van de "teruggetrokken" en de "alerte" houding werd waargenomen tijdens de eerste vijf dagen na terugkeer in de individuele boxenstalling. Het uiten van natuurlijke gedrag keerde onmiddellijk terug naar het niveau dat werd waargenomen tijdens de periode voorafgaand aan de weidegang. Na drie maanden waren de vier welzijnsindicatoren niet anders dan in de periode voor de weidegang.

Conclusie

Deze resultaten tonen aan dat de gunstige effecten, die waarschijnlijk door de weidegang worden veroorzaakt, niet aanhouden wanneer paarden terugkeren naar individuele boxen. Het wordt daarom aanbevolen om, waar mogelijk,  paarden permanent op de weide te houden en/of dagelijks weidegang aan te bieden.

 

Bron: Alice Ruet et al.,2020, Effects of a temporary period on pasture on the welfare state of horses housed in individual boxes, Applied Animal Behaviour Science, Volume 228, 

Meer lezen: Gedrag

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina