Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Samenstelling grondstoffen geactualiseerd door CVB


06-05-2016


Het Centraal Veevoederbureau (CVB) heeft de chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar.

Het CVB paste in 2011 voor het laatst de veevoedertabel aan. Nu, vijf jaar later, verschijnt een grondig vernieuwde tabel waar diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs veelvuldig gebruik van maken.

Voor paardenhouders is de volgende wijziging het meest van belang:
- De samenstelling van veevoedergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders zijn geactualiseerd. Zowel de chemische samenstelling als de rekenregels om voederwaarden te bepalen zijn vernieuwd. Hierdoor zijn voederwaarden nauwkeuriger te bepalen en kan een rantsoen nauwkeuriger berekend worden. In de aangepaste tabel zijn t.o.v. de vorige tabel een aantal extra grondstoffen opgesplitst in klassen (hoog-laag), waardoor de samenstelling en voederwaarden van een grondstof nog preciezer voorspeld kunnen worden.
  
Daarnaast is de Voederwaardecalculator (een tool voor het berekenen van de voederwaarden) online beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers geanalyseerde samenstellingsgegevens van grondstoffen omrekenen naar de voederwaarde voor verschillende diersoorten.

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit.

De CVB veevoedertabel 2016 en de Voederwaardecalculator zijn vrij toegankelijk via de website www.cvbdiervoeding.nl. De CVB veevoedertabel kan als PDF bestand gedownload worden voor alle producten tegelijkertijd en per product.

Op VoerVergelijk worden de tabellen van het CVB ook toegepast in diverse artikelen. Binnenkort zullen alle artikelen geactualiseerd worden op basis van de nieuwe CVB tabellen.

Lees het volledige persbericht

 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina