Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Betere en uitgebreidere voedernormen voor paarden


23-10-2013


Het Productschap Diervoeder (PDV) heeft de voedernormen voor de behoefte van paarden uitgebreid in het CVB Tabellenboek. Recent zijn door CVB voedernormen voor paarden en pony’s vastgesteld voor mineralen, sporenelementen en de vitaminen A, D en E. Deze worden in dit Tabellenboekje beschreven. Ook zijn twee zeer informatieve hoofdstukken (t.w. ‘Beoordeling van de uitkomst van een rantsoenberekening’ en ‘Paarden voeren naar conditie: Afslankrantsoenen en rantsoen voor conditieherstel’) toegevoegd.

In september 2009 werd de eerste editie van het CVB Tabellenboek Paarden en pony’s (CVB Reeks nr. 47) uitgegeven. Dit boekje beperkte zich tot de energie- en eiwitvoorziening van paarden en pony’s. Dat is in deze tweede editie anders.

Allereerst is dit boekje veel uitgebreider van opzet. Naast de energie- en eiwitbehoeften. Deze editie bevat naast de energie- en eiwitbehoeften ook voedernormen voor mineralen, sporenelementen en de vetoplosbare vitaminen A, D en E.
Gekoppeld aan deze uitbreiding is ook het hoofdstuk met de voorbeelden van de rantsoenen voor paarden onder verschillende fysiologische omstandigheden geactualiseerd en uitgebreid.

In deze editie is het aantal enkelvoudig aan paarden te verstrekken voedermiddelen veel geringer dan in de vorige editie. Alleen die voedermiddelen worden vermeld die in de praktijk ook daadwerkelijk aan paarden worden gevoerd. Wel is de informatie per voedermiddel veel uitgebreider. Hetzelfde geldt voor ruwvoeders. Voor de belangrijkste ruwvoeders wordt naast de gemiddelde nutriëntgehalten ook de variatie rond dit gemiddelde vermeld. Deze is zeer aanzienlijk en laat zien hoe wenselijk het is om ruwvoer voor paarden ook daadwerkelijk te laten analyseren.
Als in een rantsoenberekening naast energie en eiwit ook de behoeften aan mineralen, sporenelementen en vitaminen worden meegenomen, wordt een veelheid aan informatie verkregen. In het nieuwe hoofdstuk ‘Beoordeling van de uitkomst van een rantsoenberekening’ worden handvatten gegeven om het interpreteren van al deze gegevens te vereenvoudigen.

In de praktijk hebben paarden niet altijd de gewenste conditie. Om een eventuele conditieverandering verantwoord te kunnen doorvoeren is een nieuw hoofdstuk ‘Paarden voeren naar conditie: Afslankrantsoenen en rantsoen voor conditieherstel’ toegevoegd.

Bron: Productschap diervoeder

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina