Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Verkorten van weidegang niet altijd effectief tegen overgewicht


13-07-2013


Het weideseizoen is in volle gang en tijdens deze periode krijgen veel paarden last van overgewicht. Vaak wordt de oplossing gezocht in het beperken van de duur van de weidegang. Recentelijk is aan  de North Carolina State University (NCSU) onderzocht wat de effecten zijn van beperkte weidegang op de opname- en energiehoeveelheid en darmvertering. Het team concludeerde dat bij het verminderen van de graasduur de grasopname stijgt en de pH (zuurgraad) van de mest daalt. Het verkorten van weidegang is niet altijd effectief voor het verminderen van calorie-opname.

In dit onderzoek zijn 8 volwassen onderzocht die in groepen  toegang kregen tot de weide voor 3,6,9 en 24 uur, gedurende 7 dagen. Als de paarden niet weide stonden hadden ze toegang tot water en zout. In de groepen van 3 en 6 uur weidegang hadden de paarden ook toegang tot lage kwaliteit hooi.

De groep die 24 uur weidegang kreeg, had de hoogste totale dagelijkse opname van 1.4% van het lichaamsgewicht. Dit is minder dan de 2-3% per kg lichaamsgewicht dat eerder onderzoek suggereerde. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de hoge temperaturen. Het is namelijk aangetoond dat hoge temperaturen de voeropname doet verminderen met ca. 15-20%.

De grasopname/uur verhoogde bij beperkte weidegang. De paarden die slechts 3 uur weidegang kregen, hadden een hoge opname in vergelijking met paarden die gedurende 9 en 24 uur grazen. Indien paarden slechts 6 uur weidegang kregen, dan namen zij meer gras op dan de paarden die 24 uur per dag op de weide staan. Daarom concluderen de onderzoekers dat het verkorten van de weidegang leidt tot een hogere opname,

Doordat paarden meer gras opnemen in kortere tijd daalt de pH in de dikke darm, voorals als de paarden hoogwaardige kwaliteit gras hebben geconsumeerd. Een zuur milieu (lage pH) kan leiden tot koliek en andere gezondheidsaandoeningen.

De studie, " Effect of Restricted Pasture Access on Pasture Dry Matter Intake Rate, Dietary Energy Intake, and Fecal pH in Horses," verscheen in juni in het Journal of Equine Veterinary Science.

Lees meer:
Grasrantsoen
Weidegang 
Overgewicht

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina