Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Invloed Psyllium op glucose en insuline


15-04-2011


Dierenartsen adviseren Psyllium vaak als een laxeermiddel, in het bijzonder voor het afvoeren van zand uit de darmen, om de kans op zandkoliek te verkleinen. Maar nieuw onderzoek geeft aan dat er misschien ook andere redenen zouden kunnen zijn om dit supplement te geven: namelijk de controle van glucose en insulinegehalten in het bloed. Zowel insuline en glucose spelen een rol bij insulineresistentie (IR).

Onderzoek bij mensen heeft aangetoond dat het eten van Psyllium de reactie van bloedsuiker en insuline na het eten verminderd. De effecten van Psyllium bij paarden zijn nog niet eerder onderzocht. Wetenschappers aan de Montana State University hebben dit effect bij paarden getest.

Het onderzoek is uitgevoerd met 16 gezonde paarden(8 merries en 8 ruinen) in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Alle paarden werden tweemaal daags gevoed met een rantsoen van hooi en krachtvoer.

De paarden zijn in vier groepen verdeeld, met elk twee merries en twee ruinen. De verschillende groepen kregen gedurende 60 dagen de volgende aanvulling op het krachtvoer:

Groep 1: 90 g psyllium per dag
Groep 2: 180 g psyllium per dag
Groep 3: 270 g psyllium per dag
Groep 4: Geen aanvulling, controlegroep

Op dag 60 van het onderzoek is een bloedmonster genomen van alle paarden voordat zij ’s morgens gevoerd werden. Na de voerbeurt werden elke 30 minuten, gedurende 6 uur bloedmonsters genomen om de glucose -en insuline niveaus te bekijken.   

Uit de resultaten bleek dat de paarden die 60 dagen lang Psyllium gevoerd kregen gemiddeld een lagere bloedsuikerspiegel hadden en een minder hoge piek in de glucosewaarde. Ook het insuline gehalte na de voeding was minder hoog dan bij de controlegroep. De verschillen in de hoeveelheid Psyllium die aan het rantsoen toegevoegd werden, waren slechts minimaal.

Psyllium kan dus gunstig zijn voor insulineresistente paarden die vatbaar zijn voor hoefbevangenheid. Psyllium is gemakkelijk verkrijgbaar en kan helpen om de glucose en insuline niveaus na een voerbeurt te handhaven. Nader onderzoek zou uitgevoerd moeten worden met grotere groepen paarden en dikke paarden die op grasland staan. Dit zou meer informatie kunnen geven over de effecten van Psyllium.

Deze studie werd gepubliceerd in het Publicatieblad van Equine Veterinary Science, uitgave: maart 2011. 'Bekijk het abstract van de studie: Psyllium  verlaagt glucose en insuline concentraties in het bloed bij paarden'.

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina