Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Stijgende voerprijzen probleem voor de paardensector


12-12-2012


Het ‘Trendpanel Paard’ kwam vorige week voor de eerste keer bijeen. Vertegenwoordigers uit alle hippische sectoren en specialisten uit de accountants- en bankwereld waren uitgenodigd om de stand van zaken te bespreken en met elkaar uit te wisselen. Dit gebeurde op initiatief van HAS Hogeschool te Den Bosch en de brancheorganisaties ZLTO en FNRS.

Er kwamen enkele interessante conclusies naar voren. Er wordt in Nederland sedert ruim een jaar aanzienlijk minder hardvoer (paardenbrok) omgezet, maar dat komt meer door een verschuiving naar hooi en gras dan door afname van het aantal paarden. Deze tendens geeft aan dat de paardeneigenaren van alles ondernemen om de voortdurende stijging van de kosten van met name hardvoer op te vangen, aldus het trendpanel.

Een aantal paardenbedrijven kampen met liquiditeitsproblemen. In tijden van crisis komt goed ondernemerschap boven drijven. Op tijd inspelen op de huidige ontwikkelingen is een must en onderscheidt de ene ondernemer van de andere, constateren experts.
Pensionstallen hebben het moeilijk, de gang van zaken bij de manegebedrijven is vrij constant. De beter geleidde bedrijven aan de bovenkant van de markt presteren beter dan gemiddeld. De buitenlandse omzet groeit. Zowel op voedergebied, paardenverzekeringen, maar ook ruitersportbenodigdheden groeit de Nederlandse export.

Volgens de beschikbare cijfers van de toeleveranciers blijft het aantal paarden nog redelijk constant. Wel zijn er veel minder dekkingen in de paardenfokkerij. De dekkingen bij marktleider KWPN zijn de laatste jaren met enkele tientallen procenten teruggelopen. Conclusie van het Trendpanel is dat er in zekere zin een harde sanering in de markt optreedt. Dat hoeft geen negatieve ontwikkeling te zijn, de paardenondernemers worden gedwongen om keuzes te maken. Men moet een onderscheidend product bieden en aantrekkelijk blijven voor de klant en voor de buitenlandse markt. Daar liggen nieuwe kansen, want Nederland is als exportland van paarden en paardenkennis zeer gewild.

Bron:
Persbericht Kernteam Paard HAS Hogeschool / www.bokt.nl

Lees meer:
Kosten besparen paardenvoer
 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina