Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Veulens zonder OCD, de toekomst?


13-02-2012


Begin februari werden op het “Congres Osteochondrose” in Den Bosch aan de aanwezige dierenartsen de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het voorkomen van osteochondrose (OCD).

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft dit onderzoek samen met Pavo uitgevoerd. Het onderzoek heeft 2,5 jaar in beslag genomen.

Op een 6-tal bedrijven zijn veulens willekeurig in een 2 groepen verdeeld, een testgroep en een controlegroep. De testgroep kreeg een supplement met fosfor en magnesium, de controlegroep niet. Magnesium is een essentiële voedingstof voor paarden. Magnesium maakt deel uit van de botsamenstelling, is een belangrijk onderdeel in het bloed, activeert meerdere enzymen en doet mee in de spiercontracties. De uitkomst van het onderzoek is dat jonge veulens (tot 5 maanden) die extra magnesium en fosfor krijgen, minder vaak OCD ontwikkelen. Bij oudere veulens (5-12 maanden) kon geen significant verschil worden aangetoond.

Na afloop van de presentatie werden er nogal wat vragen gesteld over de statistische methoden, het wel of niet van invloed zijn van andere factoren (voeding van de drachtige merrie, beweging, aanvullend rantsoen van het veulen) en de “natuurlijke” verdwijning van OCD in de loop van het eerste jaar.

De specialiste Paardenvoeding Anneke Hallebeek is blij met het grote onderzoek naar OCD, maar vindt het onderzoek nu nog onvoldoende is om magnesium als dé oplossing ter voorkoming van OCD te presenteren. Het risico is dat paardeneigenaren te veel magnesium gaan voeren én dat ze niet meer naar andere factoren kijken die OCD veroorzaken zoals de rest van het rantsoen. Ook een gebrek aan vrije beweging en erfelijkheid zijn bewezen belangrijke oorzaken van OCD.

Waar dus op te letten:

  • OCD is erfelijk, dus houd daar terdege rekening mee bij de selectie van merrie en hengst.
  • Geef de merrie vanaf de 7e/ 8e maand van de dracht kwalitatief hoogwaardige merriebrok of muesli met een hoog gehalte aan eiwit, koper, vitamine E en selenium. Dit is belangrijk voor een goede bot- gewricht- en spierontwikkeling en een gezonde melkproductie. Het rantsoen van de merrie is heel belangrijk om het veulen een goede start te geven en de melkproductie te stimuleren. Bij een goede melkproductie krijgt het veulen in de eerste paar weken voldoende magnesium binnen via de melk. Daarna moeten andere voedingsmiddelen de essentiële voedingsstoffen, waaronder magnesium, mede gaan leveren.
  • Voor veulens zijn de mineralen voor een gezonde bot ontwikkeling essentieel. Calcium, fosfor en magnesium dragen allemaal hun steentje bij. Een veulen heeft daarom niet voldoende aan hooi alleen. Begin enkele weken voor het spenen met het voeren van kleine hoeveelheden krachtvoer aan het veulen. Een voer dat zowel voor merrie als veulen geschikt is, heeft daarom mijn voorkeur. Het veulen kan dan vast wennen aan vast voer door met de merrie mee te eten.
  • Een risicovolle periode voor het krijgen van OCD is een terugval in groei en een daaropvolgende groeispurt. Op dat moment kan de behoefte aan voedingsstoffen zijn gestegen, ook die van magnesium. Let hier dus extra goed op, vooral grotere paarden lopen een verhoogd risico. Geef het veulen extra ruw- en krachtvoer om een groeispurt te ondersteunen. Bij voorkeur een krachtvoeder met een laag suiker- en zetmeelgehalte en een hoog vetgehalte. Zo krijgt het veulen wel voldoende energie zonder nadelige gevolgen op de botgroei van hoge suikerspiegels en daaropvolgende insuline spiegels. Uiteraard in samenhang met voldoende eiwitten en mineralen en vitaminen.
  • Last but not least: zorg voor voldoende beweging. Weidegang van het veulen met de merrie is hiervoor de beste oplossing. Vroeg in het seizoen geboren veulens lopen een extra risico omdat ze de eerste periode niet naar buiten kunnen.


Bron: NHK

Lees meer:
Persbericht over dit onderzoek
Onderzoek 01-02-2012: Effect van supplement op OCD
Osteochondrose

 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina