Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Lezingen NVLV over GM gewassen


23-10-2011

door plantenziektekundige Prof. Don Huber.....


Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding organiseert een viertal lezingen door Emeritus Professor Dr. Don Huber voor wetenschappers, politici, beleidsmakers, artsen, boeren, tuinders en burgers. Dr. Huber zal hierin verslag doen van de effecten van glyfosaat (Roundup) op bodem, gewas en consument en zijn bezorgdheid over nieuw ontdekte ziekten in genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en de dieren die daarmee worden gevoed. Glyfosaat is het actieve bestanddeel van het veelgebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Duur van de lezingen is rond 1 uur. Na afloop is er gelegenheid tot stellen van vragen en discussie. Voertaal is Engels (evt. simultaanvertaling beschikbaar).

De lezing van Dr. Huber is een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de resultaten en ervaringen in 50 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen. Ongecensureerde kennis en ervaring van een wetenschapper zonder banden met onderzoeksinstituten of werkgevers die (deels) worden gefinancierd door derden.

Dinsdag 25 oktober:
- Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen van 09.00 – 11.30 uur;
- Van der Valk Hotel Assen, A28 afslag 33 te Assen van 14.00 – 16.30 uur

Woensdag 26 oktober:
- Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught, Bosscheweg 2 te Vught van 09.30 – 12.00 uur
- Bink Vijf Hoog, Bink 36, Binckhorstlaan 36 te Den Haag van 19.00 – 21.30 uur

Bij alle lezingen is het eerste half uur gereserveerd voor ontvangst en inloop, waarna de presentatie van Don Huber volgt (circa 1 uur), gevolgd door een discussie met de zaal (ook circa 1 uur).

Kosten:
Toegang: € 35,- per persoon, voor NVLV-leden € 25,- p.p., incl. koffie of thee. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 10,- p.p. op vertoon van collegekaart.

Aanmelden:
Aanmelden is mogelijk op de website van netwerk NVLV

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina