Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Paarden op stal hebben verhoogde kans op koliek


15-10-2011

Volgens recent Brits onderzoek....


Volgens de resultaten van een recente studie in Engeland hebben paarden op stal een afname van de darmbeweging in vergelijking met paarden die in de weide worden gehouden. Dit zou kunnen verklaren waarom paarden op stal een verhoogde kans op koliek hebben. 

Methode
Britse onderzoekers, van de universiteit van Nottingham School of Veterinary Medicine and Science in Leicestershire, hebben echografie gebruikt om de frequentie van de darmcontracties te beoordelen. Deze frequentie van de darmcontracties geeft informatie over de darmbeweging. Er werden twee groepen van acht paarden onderzocht, waarvan geen recente darmaandoeningen bekend waren. 

De eerste groep werd op stal gehouden tijdens de hele studieperiode, die bestond uit twee fasen. Deze groep werd tweemaal per dag gevoerd met hooi en krachtvoer en had altijd toegang tot vers water. Met deze paarden werd licht werk gedaan, gedurende 60 -90 minuten per dag. De paarden werden gedurende twee monitoringsfasen in dezelfde routine gehouden.

De tweede groep werd 24 uur per dag op de weide gehouden met een constante toegang tot vers water in het eerste deel van de monitoringsfase. Ze kregen geen training of aanvullend krachtvoer. In de tweede fase werden de paarden in deze groep overgebracht naar de stal, met een identiek situatie aan de eerste groep. Ze kregen twee weken om te acclimatiseren tussen het moment dat ze uit de weide gingen en op stal gehouden werden.

De onderzoekers gebruikten echografie om twee paarden uit elke studiegroep tweemaal per dag, gedurende twee opeenvolgende dagen te controleren. Hierbij werd de frequentie van de contracties bekeken binnen de verschillende delen van de dikke darm.

Resultaten & Conclusie
De resultaten gaven een meetbaar verschil tussen de darmbeweging van de twee groepen paarden. De frequentie van de samentrekking van alle onderdelen van de darm was significant lager bij paarden die op stal werden gehouden in vergelijking met de paarden die in de weide stonden. Het grootste verschil was zichtbaar in de regio van de dikke darm waar vaak verstoppingen voorkomen.

Er waren diverse factoren die verschilde tussen de twee groepen, o.a. type voer, intervallen in de voeding en activiteit. Elke, of een combinatie van deze factoren zouden kunnen bijdragen aan een lagere darmbeweging van de paarden op stal. Hiervoor zal nader onderzoek nodig zijn.

De studie: ”Investigation of the effect of pasture and stable management on large intestinal motility in the Horse, measured using transcutaneous ultrasonography’’ werd gepubliceerd in de Augustus editie van het Equine Veterinary Journal . Bekijk dit onderzoek online

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina