Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Verband overgewicht, EMS en hoefbevangenheid


20-08-2011

tussen overgewicht, hoefbevangenheid en EMS.......


Hoefbevangenheid kan vele oorzaken hebben. Van graanoverbelasting, koliek tot een blessure aan de ledematen. Onderzoekers aan Virginia Tech hebben gekeken of bijwerkingen van ontstekingen van insulineresistenties en EMS (Equine Metabole Syndrome) de oorzaken kunnen zijn.

Eerdere studies hebben aangetoond dat er enig verband zou zijn met ontstekingsreacties en hoefbevangenheid ergens in het lichaam, anders dan de voeten. Met deze kennis is onderzocht of een ontsteking betrokken was bij de ontwikkeling van chronische hoefbevangenheid, die soms voorkomt bij paarden met overgewicht en het Equine Metabool Sydroom.

Hypothese
Een hoog insulinegehalte verhoogd de productie van pro-ontstekingmediatoren, cytokines genoemd.

Methode
Tien merries met overgewicht kregen insuline toegediend en vervolgens werden bloedcellen, vet- en spierweefsel getest. Tevens werd gekeken of er een toename was van de verschillende ontstekingsmediatoren.

Conclusie
De resultaten uit het onderzoek gaven aan dat een abrupte verhoging van de insulineniveaus bij paarden met overgewicht de concentratie van cytokinen in het bloed verandert.  Of deze toename een directe rol heeft in het ontstaan van hoefbevangenheid moet nog worden vastgesteld. 

Het verband tussen overgewicht, hoge insulinespiegels en hoefbevangenheid is een belangrijk onderzoek. Er wordt nader onderzoek gedaan om hoefbevangenheid en EMS beter te begrijpen en behandelingen voor beide te vinden.

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina