Best beoordeeld

Gemiddeld cijfer van minimaal 20 beoordelingen per product.

Nieuwste producten

Twaalf richtlijnen paardenwelzijn


28-04-2011

gepresenteerd door het Sectorraad Paarden......


De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op verzoek van staatssecretaris Bleker basisregels opgesteld voor het verbeteren van het paardenwelzijn in Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 maart 2011 heeft  de staatssecretaris aangegeven dat hij SRP heeft verzocht om voor 1 mei met een concreet voorstel te komen. Met de ‘Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn’ komt de SRP aan de wens van de staatssecretaris tegemoet.

SRP-voorzitter Piet Jansen is blij met de komst van deze richtlijnen. Jansen: “Bij het opstellen van deze basisregels voor de paardenhouders wordt waar mogelijk aangesloten bij het Paardenbesluit van de Dierenbescherming. Vanuit de samenwerkende organisaties binnen de SRP is veel input gekomen voor deze basisregels. Het zijn praktisch uitvoerbare maatregelen, met de nodige ambitie, waar paardenhouders in de praktijk mee kunnen werken.”

De komende maanden wordt hard gewerkt aan een verdere implementatie en verankering van de richtlijnen. De twaalf richtlijnen voor paardenhouders worden, waar nodig verder uitgewerkt en ondergebracht in een Gids Goede Praktijken en voorzien van een uitgebreide toelichting. De verwachting is, dat dit project uiterlijk 1 september 2011 gereed is. Communicatie naar paardenhouders over deze richtlijnen is een van de speerpunten in de verdere uitwerking.

De twaalf richtlijnen gaan onder andere over adequate voeding, een boxoppervlakte passend bij de grootte van paard of pony, voldoende beweging, lichthoeveelheid in stallen, te stellen eisen aan stallen en weiden, preventie en behandeling tegen ziekten of aandoeningen, het verbod op het couperen van staarten, voorwaarden voor het houden van paardenmarkten, het op goede wijze spenen van veulens,  de juiste houding ten opzichte van stereotype gedrag en zweepgebruik.

Op het gebied van voeding heeft de SRP de volgende richtlijn opgenomen:
1. Adequate voeding afgestemd op het individuele dier. Dit wil zeggen, voldoende voeding van goede kwaliteit.
- Vrije toegang tot voldoende schoon drinkwater.
- Tenminste tweemaal daags voldoende ruwvoer aanbieden, tenzij er sprake is van beweiding in een wei met voldoende gras.
Toelichting:
De sector pleit voor een goed samengesteld rantsoen en een adequate voerfrequentie. Het is voor een goede functie van het maagdarmstelsel van belang dat paarden beschikking hebben over voldoende ruwvoer. Of dit tweemaal daags of - zoals in het Paardenbesluit van de Dierenbescherming staat - driemaal daags wordt toegediend is minder van belang. Vertalend naar de praktijk is het voeren van ruwvoer tweemaal daags in praktijk goed uitvoerbaar, mits in porties van voldoende omvang.

Complete brief met richtlijnen aan de staatssecreataris
Voortgangsrapportage 2010
 

Naar het nieuws-archief | Naar de home pagina