Bezoekersvraag

Kennisbank

Verliezen tijdens zweten

Paarden zweten tijdens inspanning. Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verhogen de hoeveelheid zweet tijdens de training. Zweten is een belangrijke factor in de controle van de lichaamstemperatuur. Een belangrijk gevolg van zweten is het verlies van grote hoeveelheden water en elektrolyten. Zonder een aanvulling van deze verliezen zal dit een negatief effect hebben op de prestaties en kunnen ernstige medische problemen ontstaan tijdens of na de inspanning.

Verlies van water
Zweten is de belangrijkste manier om warmte te verliezen tijdens de training. Hoe warmer het klimaat en hoe langer de duur van de training, hoe groter de verliezen van zweten zijn.

Tijdens een normale training onder koele en gematigde omstandigheden (minder dan 16-20 °C), verliezen paarden ca. 1,2% van het lichaamsgewicht per uur training. Dit is voor een paard van 600 kg ca. 6 – 7 liter per uur.  Echter, de hoeveelheid zweet stijgt bij warmere omstandigheden en kan oplopen tot 2,7% van het lichaamsgewicht (15 liter zweet per uur training).

Verlies van elektrolyten
Tijdens het zweten verliezen paarden niet alleen vocht, maar ook mineralen, zoals natrium, kalium, chloride, calcium en magnesium, ook wel elektrolyten genoemd. Deze elektrolyten zijn kritisch voor een groot aantal lichaamsfuncties. Elektrolyten reguleren de vochtbalans van het lichaam. Tekorten of onbalans in elektrolyten kunnen de werking van zenuwen en spieren verminderen.

Het zweet van de paarden is rijk aan elektrolyten, vooral natrium, chloride en kalium, maar kleinere hoeveelheden calcium en magnesium gaan ook verloren. Zonder vervanging van deze verliezen, zal het paard uitgedroogd raken.

Een daling van elektrolyten in het lichaam onderdrukt ook de dorstprikkel, waardoor de kans op uitdroging groter wordt. Een verstoorde elektrolytenhuishouding kan spierkramp en hevig zweten veroorzaken. Uitdroging en verlies aan elektrolyten kan bijdragen aan vroegtijdige vermoeidheid. In het ergste geval kan een paard uitgeput raken, levensbedreigend met ernstig verlies van vocht/elektrolyten, glycogeen en oververhitting.

Het toedienen van elektrolyten pasta’s voor en tijdens inspanning is veilig en werkzaam. Een studie van D'sterdieck e.a. in 1999 heeft aangetoond dat paarden die een elektrolyten supplement toegediend kregen: 1) Tweemaal zoveel water verbruikten (24 liter t.o.v. 12 liter), 2) Verloren minder lichaamsgewicht tijdens de inspanning (0,8% van het lichaamsgewicht versus 2,8%), 3) Behouden hoge natrium en chloride concentraties in het bloed.

Verliezen aanvullen
Gezien de ernstige gevolgen van uitdroging en elektrolyt onevenwichtigheden is het onze taak om ervoor te zorgen dat het paard voldoende vocht en elektrolyten tot zijn beschikking heeft.

Water
De verliezen van water moeten worden gecompenseerd door extra inname van water. Er moet altijd voldoende vers water beschikbaar zijn. Lees meer over water voor paarden.

Zout
Voor paarden met een rantsoen met overwegend hooi en weidegang is de opname van kalium meestal meer dan de dagelijkse behoefte. De opname van natrium en chloride is daarentegen vaak marginaal, daarom is het toevoegen van zout in het rantsoen een must. Lees meer over de toegevoegde waarde van een zoutblok.

Elektrolyten
Paarden die zwaar moeten presteren hebben veel baat bij dagelijks elektrolyt suppletie. Hierbij is het belangrijk dat het paard de toegang heeft tot water na toediening van het elektrolyt pasta's. Om optimaal te profiteren van de toegediende elektrolyten, moet het paard water drinken. Elektrolyten kunnen ook door het water gemengd worden, let op: dit kan de opname van het water verminderen.

Er zijn tal van elektrolyt supplementen op de markt die zijn ontworpen voor toevoeging aan het voer voor en tijdens inspanning. Lees de etiketten en let op werkelijke hoeveelheden natrium, chloride en kalium in het supplement. Naast natrium, kalium en chloride, dient het supplement calcium en magnesium te bevatten. Vermijd supplementen die veel suiker bevatten en niet veel anders. Lees meer over de behoefte van natrium, kalium, calcium en magnesium.

Lees meer:
Bezoekersvraag: fors zweten tijdens training
Column: Uitdroging voorkomen door elektrolyten