Bezoekersvraag

Kennisbank

Mest pH en bacterieflora tijdens voerveranderingen

Een team van onderzoekers van Massey University in Palmerston North, Nieuw-Zeeland heeft recent onderzoek uitgevoerd naar de overgang van een weiderantsoen naar een stalrantsoen met ruwvoer en krachtvoer. Hierbij werd gekeken naar de pH waarde (zuurgraad) van de mest en bepaalde bacteriële populaties in de dikke darm.

Het is bekend dat abrupte veranderingen in het rantsoen een nadelig effect kunnen hebben op de gezondheid van een paard, vooral in de dikke darm. De samenstelling van micro organismen in de dikke darm reageert op veranderingen in het dieet, wat kan leiden tot een verstoorde spijsvertering, diarree of hoefbevangenheid. Deze veranderingen kunnen worden gemeten door de pH en de aanwezige bacteriesoorten in de darm.

Materiaal & Methode
Het team heeft zes volbloed merrieveulens onderzocht die gewend zijn aan het grazen van Engels raaigras en witte klaver zonder extra toevoeging .
De paarden zijn plotseling van de weide gehaald en individueel opgestald gedurende 13 dagen. Tijdens deze periode kregen de veulens een rantsoen met hooi van raaigras en klaver, luzerne, brok en geplette gerst. De verhouding krachtvoer (brok en gerst) ten opzichte van ruwvoer werd verhoogt gedurende deze 13 dagen. 

Na deze 13 dagen werden de paarden nogmaals abrupt op de weide gezet voor drie dagen. Tijdens deze hele periode werden dagelijks mestmonsters verzamelend die werden geanalyseerd op de pH waarde en elke tweede dag op bacteriepopulatie.

Resultaten
De onderzoekers ontdekten dat, hoewel de rantsoenen plotseling werden veranderd van gras naar hooi en krachtvoer en weer terug er geen significant verschil meetbaar was in de pH waarde van mest.

Er werden geen complicaties waargenomen in de dikke darm tijdens het onderzoek. Dit zou te maken kunnen hebben met het mengen van luzerne met het krachtvoer, waardoor de fermentatie snelheid in de darm afneemt en daarmee ook de pH verhoogt.

Conclusie
Bij de toename van de hoeveelheid krachtvoer werd een negatief lineair verband gevonden met de verlaging van de pH. Dit betekent dat bij een verhoging van de hoeveelheid krachtvoer, de pH in de darmen verlaagde. Ook nam het aantal Streptococcus en Lactobacillis populaties toe in de mestmonsters. Dit geeft aan dat de dikke darm verzuurde.

Discussie
Het onderzoek werd uitgevoerd in de lente. In deze periode bevat et gras veel suikers en weinig vezel, waardoor de pH van de mest lager was. Bovendien waren de paarden eerder blootgesteld aan krachtvoer, waardoor zij gemakkelijker konden omgaan met de abrupte verandering in het rantsoen.

Aanbevelingen
De microbiële einddarm populaties kan negatief worden beïnvloed door een verandering in het dieet van gras naar krachtvoer en hooi, wat kan leiden tot spijsverteringsproblemen. Het advies is om veranderingen in het rantsoen geleidelijk door te voeren om mogelijke spijsvertering en metabole stoornissen te voorkomen.

Bekijk de samenvatting van de studie: “Fecal pH and Microbial Populations in Thoroughbred Horses during Transition from Pasture to Concentrate Feeding”.