Bezoekersvraag

Kennisbank

Bewerking grondstoffen

De grondstoffen van paardenvoer kunnen diverse bewerkingen hebben ondergaan.

Het bewerken van grondstoffen wordt vaak uitgevoerd om het graanzetmeel beter beschikbaar te maken. Onbehandelde granen zijn namelijk moeilijk verteerbaar voor een paard. Van onbehandeld haver is ca. 80-90% zetmeel verteerbaar, onbehandeld gerst ca 50% en maïs is slechts 30% zetmeel verteerbaar. Door bijv. expanderen wordt het graanzetmeel tot 90% verteerbaar.

Hieronder een toelichting op deze bewerkingsprocessen.

 

Bewerking Omschrijving Benaming
Concentreren Verhogen van het gehalte aan bepaalde stoffen door het onttrekken van water of andere bestanddelen Concentraat
Ontdoppen/ schillen / pellen Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de buitenste lagen van graankorrels, zaden, vruchten, noten enz. Ontdopt, gedeeltelijk ontdopt.
Drogen Het onttrekken van water door middel van een kunstmatig of natuurlijk droogproces Gedroogd (zon of kunstmatig
Expanderen Onder hoge druk verhitten Geexpandeerde granen
Extraheren Het onttrekken van vet of olie aan bepaalde grondstoffen, met behulp van een organisch oplosmiddel of een waterig oplosmiddel. Schroot
Extruderen Het onder druk door gaatjes persen of duwen van stoffen Geëxtrudeerd
Vlokken Het walsen van vochtig materiaal dat een hittebehandeling heeft ondergaan Vlokken
Malen Bewerking van graankorrels om de grootte te verminderen Meel, zemelgrint, nameel, gries
Verhitten Algemene term voor een aantal hittebehandelingen die onder specifieke omstandigheden worden toegepast om effect uit te oefenen op de voederwaarde of op de structuur van het materiaal Geroosterd, gekookt, hittebehandeld
Hydrolyseren Het splitsen in eenvoudigere chemische bestanddelen door een passende behandeling met water en eventueel enzymen of een zuur/base Gehydrolyseerd
Persen Het onttrekken door mechanisch extraheren (met een schroef- of andere pers) en eventueel warmte, van vet/olie aan oliehoudende producten of sap uit vruchten of andere plantaardige producten. Schilfers of koek, bij oliehoudende producten, pulp bij vruchten of geperste bietenpulp bij suikerbieten.
Pelletiseren Het samenpersen met behulp van een matrijs in brokvorm Pellet, gepelletiseerd
Raffineren Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van onzuiverheden uit suikers, oliën, vetten en andere natuurlijke producten door middel van een chemische of fysische behandeling. Geraffineerd, gedeeltelijk geraffineerd.

Bron: VERORDENING (EU) Nr. 242/2010 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2010 tot opstelling van de Catalogus van voedermiddelen, Brussel.

Lees meer over:
Hoe lees ik een etiket?
Welke grondstof dient waarvoor?