Bezoekersvraag

Kennisbank

Bemesten

De bodem- en bemestingstoestand van het weiland bepaalt in belangrijke mate de opbrengst, kwaliteit en samenstelling van het ruwvoer dat u van het perceel kunt winnen in de vorm van gras of ruwvoer. Een goede beschikbaarheid van mineralen en voedingsstoffen in de bodem zorgt ervoor dat uw paarden met het gras/hooi een belangrijk deel vam de voedingsbehoefte kan dekken.

Alle meststoffen zorgen dat gras sneller gaat groeien. Hiervoor kunnen kunstmestkorrels gebruikt worden, maar ook dierlijke mest van koeien of varkens is geschikt voor een paardenweide. Ca. 10 kuub dierlijk mest per ha. is voldoende voor een paardenweide. Het voordeel van dierlijke mest  is dat de meststoffen uit de mest verspreid over het weideseizoen vrijkomen. Hierdoor heeft de weide hier het gehele jaar profijt van.

Meststoffen bevatten natrium, fosfor en kalium. Natrium maakt het gras of hooi extra smakelijk en fosfor en kalium zorgen voor een stevige en goede beworteling van het gras. Diverse meststoffen bevatten ook magnesium. Dit zorgt voor het bladgroen in de plant en zorgt voor extra magnesium in het gras, wat belangrijk is voor paarden.

In de meeste paardenweiden is de zuurgraad te laag. Dit betekent dat de bodem verzuurt is en de pH te laag is. De pH van een paardenweide zou tussen de 5,0 en 7,2 moeten zijn. Eurofins (rapport 2019) adviseert een streefwaarde tussen 5,0 - 5,7. Door kalk te strooien kan de pH waarde verhoogt worden en dus de zuurtegraad verlaagt. Om te weten hoeveel en hoe vaak je moet bemesten kun je eens in de vier/vijf jaar een bemestingsonderzoek laten doen.

Bemestingsonderzoek
Een bemestingsonderzoek speciaal voor paardenweiden, geeft inzicht in de beschikbaarheid van hoofdelementen zoals stikstof en fosfaat en sporenelementen zoals magnesium en selenium. Verder brengt het de zuurgraad en bodemvruchtbaarheid in kaart. De kosten voor het uitvoeren van een bemestingsmonster bedragen ca. € 85,-.

Bekijk een voorbeeldanalyse van grasland voor paarden op zandgrond, uitgevoerd door Eurofins.  

Monstername grond paardenweide
Als u een paardenweide wilt laten analyseren dient u een grondmonster te nemen. U neemt als volgt een representatief grondmonster van het perceel grasland waar uw paarden en/of waar u ruwvoer voor uw paarden wint.

Voor het nemen van een grondmonster heeft u een graslandboor, palenboor of tuinschepje nodig. Een papieren grondmonster zak wordt bijgevoegd als u een grondmonster aanvraagt bij Eurofins.

1. Gebruik de papieren monsternamezak voor het verzamelen van het grondmonster. Vul de zak met grond uit de wei. Daar mogen wortel- en grasresten in aanwezig zijn.
2. Gebruik voor het verzamelen van de grond, indien aanwezig, een zogenaamde graslandboor. Als u geen graslandboor ter beschikking heeft, gebruik dan een palenboor of een tuinschepje.
3. Loop in een W-vorm over het perceel grasland heen. Zo krijgt u een representatief monster van het te onderzoeken perceel.
4. Steek uw palenboor, graslandboor of tuinschep circa 10 cm diep in de bodem en verzamel de grond.
5. Als u in de W-vorm over het perceel grasland loopt, probeer op zoveel mogelijk verschillende plekken grond te verzamelen. Van een heel perceel neemt u ongeveer 30 steken.
6. Verzamel per monster in totaal ongeveer 600 tot 1000 gram (=1 kg) grond in de papieren grondzak. Vullen tot de aangegeven lijn op de zak is voldoende.
7. Pak de bovenrand van de zak samen en vouw deze om. Maak de zak dicht met een nietje of gebruik goed plakband zodat de grond tijdens transport goed in de zak blijft. Het is niet nodig om de zak luchtdicht af te sluiten.
8. Verstuur het monster met ingevuld orderformulier naar Eurofins

Lees meer:
Beheer van de paardenweide