Nicole Slijkerman

Nicole Slijkerman


Nicole is afgestudeerd aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden voor de opleiding Paard en Management en Master of Science in Managemeen. Van kleins af aan is zij zeer actief in de dressuursport. Na haar opleiding is zij vier jaar werkzaam geweest bij voerproducent Hartog als voedingsdeskundige. Sinds 2009 is zij eigenaresse van VoerVergelijk.nl

Verstandig gebruik van supplementenIedere paardenhouder wil het beste voor zijn/haar paard. Soms iets te enthousiast, wat kan resulteren in verspilling en in het ergste geval schadelijk kan zijn voor de gezondheid. In de afgelopen jaren  zijn er diverse studies waaruit blijkt dat veel eigenaren hun paarden overvoeren en oversupplementeren. Bijvoorbeeld het onderzoek waarin is aangetoond dat meer dan de helft van de recreatiepaarden in Nederland te dik is. Uit onderzoek aan The State University in New Yersey bleek dat paarden die presteren op het hoogste niveau op een driedaagse evenement werden over gesupplementeerd. Gemiddeld kregen de paarden vier supplementen per dag. Tijd om een aantal tips te geven om verstandig om te gaan met supplementen.

De aanname dat hoe meer vitaminen en mineralen hoe beter het is, is onjuist. Overmatige inname van mineralen kan de absorptie van andere mineralen verminderen. Bijvoorbeeld een teveel aan fosfor kan de absorptie van calcium in het bot verminderen. Antioxidanten zoals vitamine E en C hebben veel gunstige effecten, maar een te hoog gehalte - hoger dan 10 maal de aanbevolen niveau - is duidelijk schadelijk en moet worden vermeden.

Overmatig supplementeren kan ook tot verspilling leiden. Enerzijds de onnodige kosten en anderzijds  gaat er veel verloren in de urine en mest, wat milieubelastend kan zijn. Bijvoorbeeld teveel eiwit en fosfor kan bovenmatige groei van algen en de dood van vissen tot gevolg hebben.

Eén van de redenen dat paarden worden overvoerd en –gesupplementeerd is dat eigenaren vaak overschatten hoeveel 'werk' hun paard moet verrichten en dus de behoefte overschatten. Het rantsoen dient bij iedere verandering in levensstadium, stressniveau en arbeid aangepast te worden, door de hoeveelheid energie te verhogen of verlagen en eventueel krachtvoer/supplementen aan te vullen. De meeste ruwvoeders dekken de grootste behoefte aan koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen die een paard tot matige arbeid nodig heeft. Een aanvulling van zout en sommige vitaminen en mineralen kan noodzakelijk zijn. Maar veel paardeneigenaren denken dat het rantsoen van een paard alleen in evenwicht is als er diverse krachtvoeders en/of supplementen worden toegevoegd. Raadpleeg een dierenarts of voedingsdeskundige om het rantsoen te beoordelen en zowel overschotten als tekorten te constateren. 

Veel voedingssupplementen hebben (meestal) geen direct effect. Het is bekend dat bijvoorbeeld biotine voor de hoeven en glucosamine/chondroïtine sulfaat tegen artrose pas na een paar maanden dagelijkse toediening een zichtbaar effect kan geven. Daarom is geduld vereist.

Oversupplementatie vindt snel plaats als meerdere producten tegelijk worden gevoerd, zonder zorgvuldig naar het etiket te kijken. Oversupplementatie is niet alleen gevaarlijk, maar ook duur. Veel krachtvoeders zijn speciaal ontworpen om aan de behoefte van een paard te voldoen. Als dan teveel supplementen worden bijgevoerd kan het rantsoen uit balans raken met alle gevolgen van dien.

Lees meer:
Column: De nieuwe trend: uitsluitend ruwvoer
Column: On(zin) van supplementen
 


meer columns | Naar de home pagina
Reacties (0)Naam
E-mail
Update Houdt mij op de hoogte

Reactie