Drs. Annette van Weezel Errens

Drs. Annette van Weezel Errens


Drs. Annette van Weezel Errens is veterinair en heeft "het Nieuwe Voeren" ontwikkeld. Een voedingsconcept op basis van de natuurlijke behoeften van het paard. Kijk voor meer informatie en het gratis handboek "Het Nieuwe Voeren" op www.equilin.eu

Pijnstillers tijdens wedstrijden toestaan?Doping en medicijngebruik in de paardensport is al lange tijd een hot item. Begin november gaan 144 landen stemmen tijdens de General Assembly van de FEI over het wel of niet toelaten van pijnstillers tijdens wedstrijden. Het afgelopen jaar zijn de discussies heftig opgelaaid. Zo heftig dat vorige maand door de FEI een congres in Lausanne is gehouden over pijnstillers (NSAID’s), de werking, de bijwerkingen, de wettelijke aspecten en alle ethische en morele bezwaren die men mogelijk kan hebben bij het toelaten van effectieve pijnstillers tijdens wedstrijden.

Het is de vraag of pijnstillers ook prestatieverhogend werken. Wel is het zo dat ze prestatie hestellend werken en dat men dus met paarden aan de start komt die dan eigenlijk niet ‘fit to compete’ zijn. Naast het feit dat het wellicht frustrerend is voor andere ruiters om te verliezen van iemand met een paard dat eigenlijk niet geschikt was voor de wedstrijd (terwijl jij als ruiter er wel altijd alles aan doet om de omstandigheden voor je paard op een goede manier te optimaliseren). Kan het ook leiden tot gevaarlijke situaties voor paarden, ruiters en publiek. Dit omdat de onderliggende oorzaak van de pijn vaak niet achterhaald wordt en bijvoorbeeld pezen kunnen afscheuren tijdens wedstrijden.

Kortom, pijnstillers die als gevolg van gevaar voor paard, ruiter en publiek, bijwerkingen en onprofessioneel gebruik in de jaren negentig zijn afgeschaft in de wedstrijdsport, zouden nu weer toegelaten moeten worden. Tenminste dat is de mening van bepaalde landen die deze middelen wel in hun nationale reglementen hebben toegelaten. Want ja, het wordt natuurlijk lastig als je een paard op nationaal niveau kan kwalificeren voor het internationale werk maar dan opeens geen sterke pijnstillers meer mag gebruiken, dan kan het wel eens zijn dat de prestaties van die paarden tegenvalt. En zo wordt het winnen van medailles, voor landen die deze middelen in de nationale reglementen toelaten, bijzonder lastig….

Gelukkig is het in Europa toch beter geregeld, hier geldt het verdrag van Amsterdam, daarin staat duidelijk dat een dier geen ding is maar een wezen dat gevoel en pijn op een zelfde manier ervaart als mensen en ook als zodanig behandeld dient te worden. Waarom bij humane sporten dergelijke pijnstillers dan wel gewoon zijn toegelaten, dat kan dan toch bij de paardensport ook? Het bleek inmiddels wel dat men bij de humane sporten ook behoefte heeft aan het reguleren van pijnstillers vooral gezien de bijwerkingen, tijdens grote wedstrijden gebruikt 50 tot 90% van de deelnemers pijnstillers. Een onwenselijke situatie volgens de WADA (World Anti Doping Agency).

Een belangrijke vraag is, of het moreel aanvaardbaar is een paard met pijn niet te behandelen vanwege een wedstrijd reglement? Een paard dat een diergeneeskundige behandeling nodig heeft dient ter aller tijden behandeld te worden, de stelling is echter, moet je dan nog starten met zo’n paard? De FEI heeft besloten deze lijn niet te gaan volgen. Een paard moet  ‘fit to compete’ zijn en er dienen geen onderliggende gebreken gemaskeerd te worden met pijnstillers.

Het stemmen in November zal dan ook niet meer gaan om de toelating van sterk werkende pijnstillers, alleen om de maximaal toegelaten aanwezige concentratie van salicylate zuur (aspirine) iets te verhogen.

Dit betekent dus dat men geen pijnstillers mag gebruiken op internationaal niveau. En dat wereldwijd veel meer met management, trainingsschema’s en goede voeding aan de slag gegaan moet worden om een paard goed te krijgen en te houden. Naar mijn mening kan dit een kwaliteitsslag betekenen voor de hele sector, want een gezond paard begint al in de buik van de merrie en zal het gehele traject begeleid moeten worden.In Europa zijn we hier al verder mee dan in andere continenten, maar ook hier zal goede voeding en de orthomoleculaire geneeskunde  (toedienen van supplementen) in de toekomst een veel belangrijkere rol krijgen.

Meer informatie:
Supplementen ter ondersteuning van pijnstilling
meer columns | Naar de home pagina
Reacties (0)Naam
E-mail
Update Houdt mij op de hoogte

Reactie