Kennisbank

MagnesiumWerking
Magnesium kent een groot aantal belangrijke functies in het lichaam. Zo is het onmisbaar in de spieren, waar het een bestanddeel is van een enzym wat bindt aan ATP (zie fosfor) en zorgt voor de energieoverdracht in de spiercellen. Magnesium wordt als zowel magnesiumoxide als magnesiumcitraat in paardenvoeding gebruikt. Magnesiumoxide is goedkoop en wordt relatief slecht geabsorbeerd en kan laxerend werken. Magnesiumcitraat is een beter keuze, vanwege de hogere opneembaarheid.

Behoefte
De dagbehoefte aan magnesium verschilt per situatie (onderhoud, arbeid, dracht, groei, lactatie) van 0,015 - 0,030 gr per kg lichaamsgewicht. Calcium en magnesium gebruiken hetzelfde absorptiemechanisme in de darm. De minimale verhouding Ca:Mg is 1:0,5. Lees meer: Dagbehoefte

Tekort en overschot
Een magnesiumtekort veroorzaakt problemen zoals nervositeit, spiertrillingen en ataxische symptomen. Een magnesiumoverschot wordt uitgescheiden.


terug naar de begrippenlijst