Kennisbank

FosforWerking
Fosfor is, net als calcium, een belangrijk bestanddeel van de botten, welke voor 14% uit fosfor bestaan. De belangrijkste rol van fosfor is echter als onderdeel van adenosine di- en trifosfaat (ADP en ATP), moleculen die dienen als uiteindelijke energiebron voor alle cellen en lichaamsprocessen. Verder is fosfor betrokken bij de aanmaak van DNA en als bestanddeel van celmembranen.

Behoefte
De dagbehoefte aan fosfor verschilt per situatie (onderhoud, arbeid, dracht, groei, lactatie) van 0,037 tot 0,08 gram per kg lichaamsgewicht. Lees meer: Dagbehoefte

Tekort en overschot
Fosfor concurreert met calcium voor opname in het bloed. Fosfor is hierin sterker dan calcium, waardoor een overschot aan fosfor kan leiden tot een calciumtekort, ook al zit er voldoende calcium in de voeding. Daarom is het van belang om de verhoudingen tussen deze mineralen goed in het oog te houden: een verhouding van 1,5:1: (Ca:P) is ideaal, maar een verhouding tot 1:1 is mogelijk. Het belangrijkste is dat het rantsoen niet meer fosfor dan calcium bevat. Een fosfortekort in het rantsoen leidt vooral tot skeletproblemen, omdat de benodigde fosfor eerst uit de botten gehaald wordt.


terug naar de begrippenlijst