Kennisbank

CalciumWerking
Calcium is belangrijk voor gezonde botten (deze bevatten ongeveer 35% calcium), goed functioneren van de spieren, goed functioneren van celmembranen en de regulatie van een groot aantal enzymen. Hoewel calcium en groot aantal functies vervult in het lichaam, is 99% van het in het lichaam aanwezige calcium in het bot vastgelegd.

Behoefte
De dagbehoefte aan calcium verschilt per situatie (onderhoud, arbeid, dracht, groei, lactatie) van 0,05 tot 0,12 gram per kg lichaamsgewicht. Lees meer: Dagbehoefte

Tekort en overschot
Een tekort aan calcium kan kreupelheid, vervormingen in het skelet, osteoporose, botbreuken en minder goed functioneren van het zenuwstelsel tot gevolg hebben. De meeste rantsoenen bevatten genoeg calcium, omdat hooi rijk is aan calcium, maar een calciumtekort kan ook veroorzaakt worden door een overmaat aan fosfor of magnesium. Deze mineralen maken namelijk allemaal gebruik van hetzelfde transportmechanisme. Daarom is het van belang om de verhoudingen tussen deze mineralen goed in het oog te houden: een verhouding van 1,5:1:1 (Ca:P:Mg) is ideaal. De efficiency van de absorptie van calcium in het lichaam lijkt af te nemen naarmate een paard ouder wordt, vanaf 75% bij jonge paarden tot 50% bij oudere paarden.


terug naar de begrippenlijst