Kennisbank

Voeder Eenheid PaardVoeder Eenheid Paaard is de Nederlandse energie-maat voor paarden en is gebaseerd op de netto-energie in kilojoules.


terug naar de begrippenlijst